Error: [$injector:unpr] Unknown provider: format4FilterProvider <- format4Filter http://errors.angularjs.org/1.5.3/$injector/unpr?p0=format4FilterProvider%20%3C-%20format4Filter https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20479:86 getService@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20484:48 getService@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:35388:27 isStateless@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30133:19 findConstantAndWatchExpressions@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30190:44 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30144:38 forEach@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:16382:24 findConstantAndWatchExpressions@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30143:12 compile@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30292:36 parse@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31170:36 $parse@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31301:44 $interpolate@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:28019:31 addAttrInterpolateDirective@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25533:39 collectDirectives@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24488:40 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24313:39 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compile@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24216:27 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/app1.min.js:1922:25 processQueue@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 Error: [ng:areq] Argument 'cmp_popupim' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmp_popupim&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17905:91 assertArgFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17915:12 $controller@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:26064:20 setupControllers@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25199:45 nodeLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24997:48 compositeLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24394:23 publicLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24274:45 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/app1.min.js:1922:45 processQueue@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerin dikkatine

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

 

Üniversitemiz Senatosunun 04.02.2021 tarihli, 30 sayılı toplantısında alınan 22 numaralı kararının  (b) bendi kapsamında; 2021-2022 Eğitim – Öğretim yılı başlangıcına kadar derslerin, uygulamaların ve bunların dışında kalan eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle, stajların ise ilgili firmaların kabul durumlarına göre fiziki veya uzaktan çalışma yöntemiyle yapılmasının uygun olduğuna  23.02.2021 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu’nda karar verilmiştir.

 

İlgili karar kapsamında;

                                                                                                                                              

1- 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj işlemleri, “İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi”ne ve “https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj” web adresinde duyurulmuş olan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Zorunlu Staj Uygulama Esasları” na uygun şekilde yürütülecektir.

 

2-  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler; Bölüm Staj Komisyonlarının onaylayacağı kurumlarda fiziki olarak çalışarak veya ilgili kararda belirtildiği üzere uzaktan çalışma usulüyle yapabileceklerdir.

 

3-  Staja tabi öğrenciler bitirme sınavlarının bitiş tarihinden sonraki ilk işi günü olan 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren staja başlayabilirler.

 

4- Öğrenciler; staj yapacağı kurum tarafından onaylanan “Zorunlu Staj Formu”, Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesini (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak Müstehaklık Belgesi), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik Kart fotokopisini okunaklı bir şekilde taratarak Bölüm Başkanlığınızca ilan edilecek olan e-posta adresine staj başlangıç tarihinden 30 gün önce  göndermeleri gerekmektedir.

5- Öğrenci Transkripti

6- Uzaktan çalışma usulüyle staj yapacak öğrencilerin, ekteki kabul dilekçesini staj yapacakları kuruma onaylatarak 4 üncü maddede belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

7- Staj yapılacak kurumların talep etmesi halinde öğrencilerimiz staj girişlerinin yapıldığına dair belgeyi e-devlet üzerinden, “sigortalı işe giriş işten ayrılış bildirgesi” şeklinde aratarak staj başlangıç tarihinden 3 gün önce alabilirler.

zorunlu-staj-formu_636963628047257084

uzaktan-ogretim-staj-kabul-dilekcesi 

Sağlık Beyan ve Taahhüt.

Gerekli olan Belgelerin linki: https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj Linkte bulunmakta olan belgelerin doldurulup taranmış halleri, Bölümümüzün Kurum Stajı Mail adresi olan jeofizik.kurum.staj@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir !!! 

 

Bu duyuruya ek olarak, Kurum stajı yapacak olan öğrencinin, staj defterinde en az bir adet Jeofizik Yöntemin olması ve her sayfası Kurumda bulunan Jeofizik Mühendisi tarafından kaşelenip imzalanması gerekmektedir. Gönderecek olduğunuz belgelerde sizlerden istenen bilgilerin (imza, resim vb.) olduğuna emin olarak belgelerinizi teslim ediniz.
 

Ana Duyuru Linki