Error: [$injector:unpr] Unknown provider: format4FilterProvider <- format4Filter http://errors.angularjs.org/1.5.3/$injector/unpr?p0=format4FilterProvider%20%3C-%20format4Filter https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20479:86 getService@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20484:48 getService@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:35388:27 isStateless@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30133:19 findConstantAndWatchExpressions@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30190:44 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30144:38 forEach@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:16382:24 findConstantAndWatchExpressions@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30143:12 compile@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30292:36 parse@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31170:36 $parse@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31301:44 $interpolate@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:28019:31 addAttrInterpolateDirective@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25533:39 collectDirectives@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24488:40 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24313:39 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compile@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24216:27 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/app2.min.js:1930:25 processQueue@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 Error: [ng:areq] Argument 'cmp_popupim' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmp_popupim&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17905:91 assertArgFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17915:12 $controller@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:26064:20 setupControllers@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25199:45 nodeLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24997:48 compositeLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24394:23 publicLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24274:45 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/app2.min.js:1930:45 processQueue@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 Aday Öğrenci Bilgi Tablosu

Öğrenci

Mühendislik eğitimi almak isteyen üniversite adayları tarafından içeriği en fazla merak edilen mesleklerden biri; ülkemizde ve dünyadaki jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle son dönemde en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden olan Jeofizik Mühendisliği. Peki nedir Jeofizik Mühendisliği? Çalışma alanları nelerdir, kariyer olanakları nelerdir? 

Jeofizik Mühendisliği konusunda merak edilenleri ve Türkiye’nin en büyük Mühendislik Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Z. Mümtaz Hisarlı anlattı.

- Jeofizik Nedir ?

Jeofizik, fizik özelliklerini (yoğunluk, mıknatıslanabilirlik, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği, hız, di elektrik vb.)  kullanarak yerküreyi, çevresindeki atmosfer ve hidrosfer ile fiziksel etkileşiminde bulunduğu uzayın ve gezegenlerin yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Jeofizik ayrıca, yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapar.

- Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar ?

Jeofizik Mühendisi; petrol, maden ve benzeri doğal kaynaklarını arar, bulur, rezerv özelliklerini saptar, içme ve kullanma amaçlı yer altı ve yer üstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularında eğitim ve araştırmalar yürütür. 

Jeofizik Mühendisi; fizik ilkelerini kullanarak, elektronik cihaz ve sistemlerle denizden, havadan, karadan ve uydulardan veri toplayarak toplanan verileri matematiksel çözümleme teknikleri kullanarak bilgisayarlar ile değerlendirir. Sonuçta,  yerküre ve çevresinin yapısını ve davranışını belirler.

Kısacası, jeofizik mühendisliği enerjiden afetlere, çevreden yapılara kadar her alanda var olan bir meslektir. 

- Jeofizik Mühendislerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Jeofizik Mühendisleri çok çeşitli çalışma alanlarına sahiptir. Genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Depremin  oluşumu ve doğaya etkilerini araştırır.

 

                   

 

  • Doğal yer altı kaynaklarını son teknolojiler kullanarak arar (Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, Maden, kömür, tas ocağı rezerv ve kalite araştırmaları, Yeraltı suyu aramaları, Petrol ve doğalgaz aramaları, Jeotermal kaynak aramaları vb.)

                 

  • Çeşitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının Zemin Araştırmaları ve kent/bölge planlamalarında Mikrobölgeleme Çalışmalarını yapar (Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları, Bina, kooperatif, fabrika, sanayi tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj vb.)

                 

  • Nükleer santral ve kritik öneme sahip mühendislik yapılarının zemin ve deprem araştırmaları yapar.
  • Arkeolojik kalıntıların ortaya çıkarılmasında yer altı yapısını görüntüler. 
                 
  • Çevre sorunlarına yönelik araştırmalar yapar (Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları, Doğalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması, Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.).
  • Yerküremizin ve yakın çevresindeki gezegenlerin fiziksel ve yer altı yapısını İnceler (Yerkabuğunun ve Yeriçinin Yapısı, Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri, Atmosfer araştırmaları, Okyanus araştırmaları, Gezegenler arası ortamın incelenmesi, Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar)

 

    

 

JEOFİZİK HAYATIN HER ALANINDA VAR OLAN BİR BİLİM

- Gündelik yaşantımızda jeofizik bilimi ile ne kadar yakınız?

Çocukluğumuzdan beri radyo, televizyon ve internet üzerinden bir bölgede oluşan deprem ile ilgili bir bilgi verileceği zaman  Kandilli Rasathanesinden aldığımız bilgilere göre   ... bölgede 5 büyüklüğünde bir deprem olmuştur” şeklinde bir çok haber okumuşuzdur. Deprem oluştuktan sonra bu tür bilgiler rasathanelerde çalışan jeofizik mühendisleri tarafından ileri teknolojiler kullanılarak verilmektedir.

Yunanistan ile   kıta sahanlığı ile ilgili  bir problem yaşansa MTA Sismik 1 Hora gemisi Ege Denizi’nde çalışmalar yapar ve medyada onun haberleri yapılırdı. MTA Sismik 1 gemisi bir jeofizik araştırmalar gemisidir. Petrol ve yaraltının yapısını araştırır. Burada jeofizik mühendisleri çalışır.

Son günlerde Doğu Akdenizde Türkiye Petrolleri’ne ait Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi Sismik çalışmalar yaparak petrol aramaktadır. Bu nedenle radyo ve televizyonda bununla ilgili haber duyarız. Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi bir Jeofizik araştırma gemisidir. Jeofizik mühendisleri çalışır.

Türkiye’de üretilen ilk yerli sismik  araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisidir. Türkiye’deki tersanelerde üretilmiş ilk jeofizik araştırma gemisidir. Tamamen jeofizik mühendisleri tarafından işletilmektedir. Marmara Denizi ve Karadeniz’de petrol ve Doğal Gaz çalışmaları yapmaktadır. Bu gemi ile ilgili medyada bir çok haber yapılmaktadır.

Mars’ta  oluşan depremleri kaydetmek amacıyla Mars’a gönderilen InSight uzay aracı Mars yüzeyine  sismometre yerleştirmiştir.  Bu projenin amacı Mars yüzeyinde oluşan depremler sürekli kaydederek  gezegenin iç yapısı hakkında bilgi edinilmesidir.   NASA, oluşan depremlerin değerlendirilmesini ETH Zürih Insight başkanlığındaki Marsquake  çalışma grubuna vermiştir. Bu çalışma grubunda bölümümüzden 2005 yılında mezun Dr. Savaş Ceylan da yer almaktadır. Savaş  Ceylan  Missouri Üniversitesi Jeofizik Bölümünden 2013 Doktora unvanı almış ve 2015 yılında doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere İnsight Marsquake çalışma grubuna dahil olmuştur.  

-Bölümünüzün tarihi hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de jeofizik eğitimi ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet’in ilk yılları ile görünmeye başlar. O zamanki adıyla İstanbul Darülfün’unun 1926-1927 öğretim yılında Fen Şubesi (Fakültesi) içinde bir “Heyet (Astronomi) ve Jeofizik Enstitüsü” açılır. İkinci dünya savaşından hemen sonra 1946 da özerkliğine erisen İstanbul Üniversitesi’nin bütün fakülteleri yeniden yapılanmıştır. Bu arada, Fen Fakültesi de, 1948 de yeniden organizasyon çalışmalarına Jeofizik bilim dalını eklemiştir. Fen Fakültesinin var olan enstitüleri arasında yer alan Jeofizik Enstitüsü, ancak, 1952 yılında açılmıştır. Enstitü’nün ilk Direktörü ise, Ord.Prof.Dr. M. Fouché’dir. 1953 – 1954 arası, Doç. Dr. Ihsan Özdoğan’ın Jeofizik Enstitüsü’ne transfer işlemi tamamlanmıştır. 1954 yılının, Enstitü’nün tarihinde önemli bir yeri vardır: Paris Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Direktörü Prof Dr. J. Coulomb Türkiye’ye gelmeyi kabul etmiştir ve böylece tarihinde ilk defa bir jeofizikçi, Enstitü’nün yönetimini eline almış olacaktır. Jeofizik Enstitüsü’nün ismi, daha sonra, 115 sayılı kanunla Jeofizik Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. İlerleyen yıllarda 1959, 1965, 1968 kürsü öğretim programları günün koşullarına ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak devamlı yenilenmiştir. Kürsünün kuruluş ve gelişme dönemlerinde yabancı uzmanların verdiği ders veya konferanslar Jeofizik öğretimine büyük katkılar sağlamıştır. 1955 yılında Jeofizik Mühendisliği öğretimine dönük çalışmalar ilk başlatılmış ve 1968 yılında Tatbiki Jeofizik Kürsüsü açılmıştır. 1969 yılında Jeofizik Yüksek Mühendisliği diplomasının ihdası sağlanmıştır. Jeofizik Kürsüsü Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 1978 yılında kurulan Yerbilimleri Fakültesine dahil olmuş ve bu fakültede Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra, 1982 yılında YÖK yasasıyla Mühendislik Fakültesi Kimya ve Yer Bilimleri Fakültesi’nin birleştirilmesi ile kurulmuş ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü de Mühendislik Fakültesine içinde yer almıştır.2018 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü İstanbul Üniversitesinden ayrılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi bünyesinde akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

 

GÜÇLÜ AKADEMİK KADROMUZLA HER YIL SİSMİK AKADEMİ KURSU DÜZENLİYORUZ

- Bölümünüzde akademik kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?

Bölümümüzde; Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji olmak üzere üç ana bilim dalımız bulunmaktadır. Üç ana bilim dalımızda  12 profesör, 5 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi ve 7 Araş. Görevlisi, 1 teknik Kadro olmak üzere toplam 32 kişilik bir akademik kadro bulunmaktadır.

2016 yılında ilki gerçekleştirilen ve her yıl düzenli olarak yapılan  Türkiyede’ki tüm öğrenci  ve mezunlarımıza yönelik  petrol sektöründeki son teknolojilerin anlatıldığı Sismik Akademi Kursu düzenlenmektedir.

BÖLÜMÜMÜZ TÜRKİYE’NİN EN İYİ LABORATUVAR OLANAKLARINA SAHİP JEOFİZİK BÖLÜMÜ

- Laboratuvar imkanlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Jeofizik mühendisliği bölümümüzde Paleomanyetizma, Sismoloji, Sismik Veri İşlem ve Jeofizik Ölçmeler araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Paleomanyetizma laboratuvarıTürkiye’de en iyi donamına sahip laboratuvardır. Bu laboratuvarda kayaçların içindeki manyetik alan ölçülür. Böylece kayacın ilk oluştuğu anda dünya üzerindeki konumu tespit edilmektedir. Bu konuda ulusal ve uluslararası bir çok proje gerçekleştirilmiş ve uluslararası seçkin dergilerde yayınlar yapılmıştır. 

     

Sismoloji Laboratuvarı: Uluslararası Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulmuştur. Kuzey-Batı Türkiye’de kuyu içi ve yeryüzüne kurulan istasyonlarla deprem aktivitesi online olarak izlenmektedir. Bu laboratuvar verileri kullanılarak seçkin dergilerde yayınlar yapılmıştır.

 

         

 

      ​

Sismik Veri İşlem LaboratuvarıTürkiye Petrollerinin   ve  uluslararası Western GeoCO şirketi tarafından bölümümüze hibe edilen sunucu ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Ayrıca 14 kullanıcılık bilgisayar donanımlı bir öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimize son teknoloji sismik veri işlem teknikleri bu laboratuvarda anlatılmaktadır. Temmuz 2019 tarihinde tüm sistemimize ek olarak, Schlumberger-WesternGeco firması tarafından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliğine Dell Precision T7600 SuperComputer ve Schlumberger şirketine ait olan Omega SPS Veri işlem programı bölümümüze hediye edilmiştir.

 

Jeofizik Ölçmeler Laboratuvarı: Bölümümüzde yapılan bilimsel proje ve eğitim-öğretim çalışmalarında kullanılmak üzere son teknolojik jeofizik ekipmanlarından oluşmaktadır.

- Bölümünüzün diğer kurumlarla yaptığı işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bölümümüz Maden Tetkik Arama  Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri ile ikili işbirliği protokolleri bulunmaktadır her konuda bilgi alışverişi yapılmaktadır. Böylece Sanayi-Üniversite işbirliği sağlanarak  kurumların öğrencilerimizi tanıma şansı sağlanmıştır. Ayrıca Western GeoCO, Schlumberger, Paradigm gibi uluslararası şirketlerle sürekli iletişim halinde olup onlarla ortak çalışma imkanları araştırılmaktadır. Ayrıca, Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz Kandilli Rasathanesi, Türkiye Petrolleri, MTA, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ vb kurumlarda kolaylıkla staj yapma olanağı bulmaktadır.

 

 

 

 

MEZUNLARIMIZ YURTDIŞI VE YURTİÇİNDE KARİYER OLANAKLARINA SAHİP

-Bölümünüz mezunları ne gibi kariyer imkanlarına sahip oluyorlar?

Mezunlarımızın bir çoğu Türkiye’deki Petrol ve Maden sektörünün gelişimine öncülük etmiş jeofiziği bugünkü konumuna getirmiştir. Son 5 yılda Türkiye Petrolleri ve Maden Teknik Tektik Arama Genel Müdürlüğü’nce 50’den fazla öğrencimiz yurt dışına (ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya vb) Yüksek lisans yapmak üzere gönderilmiştir. Bunun dışında bir çok mezunumuz AFAD, DSİ, Belediyeler vb kamu kurumlarında mühendis olarak çalışmaktadır. Ayrıca, özel sektörde de birçok jeofizik firmaları ve bu firmalarda çalışan jeofizik mühendisi bulunmaktadır.  Mezunlarımızın önemli bir kısmı uluslararası petrol ve maden şirketlerinde çalışmaktadır.

 

Bölümümüz Prag Charles University ile ERASMUS ikili işbirliği antlaşması imzalamıştır. Her yıl en az iki öğrencimiz ERASMUS antlaşması kapsamında Prag’a gönderilmektedir. Aynı zamanda bölümümüze de Prag’dan öğrenciler gelmektedir. ERASMUS’a katılmak için öğrencilerimiz aşağıda linklerden ERASMUS programı ve Prag Charles University ile ilgili bilgi alabilirler.

 

Erasmus Programı Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız.

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi (871-950)

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

 

 

Farabi ProgramıHakkında Bilgi Almak için tıklayınız.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ ZORUNLU STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde belirtilen hükümler uygulanmaktadır.

2. Staj yapılacak yer, ilgili bölüm staj komisyonları ya da öğrenci tarafından tespit edilir.

3. Staj yapılacak tarihler akademik takvime ve staj yönergesine uygun olarak belirlenir.

4. Staj yapılacak yerin istediği belgeler öğrenci tarafından; Bölüm Başkanlıkları veya Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilerek staj yerine teslim edilir.

5. Zorunlu Staj Formu’nda öğrenciye ait bilgiler kısmı, öğrenci tarafından bilgisayarda doldurularak 3 adet çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

6. Zorunlu Staj Formu’nda staj yerine ait bilgiler kısmı, kurum yetkilisi tarafından doldurulup kaşe ile birlikte imzalanır.

7. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formuna, öğrenci tarafından sağlık yardımı beyan taahhütname belgesi aslı (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak MÜSTEHAKLIK BELGESİ), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik fotokopisi eklenir.

8. Öğrenci tarafından temin edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi doldurulup fotoğraf yapıştırılır.

9. Öğrenci tarafından hazırlanan Zorunlu Staj Formu (ekleri ile birlikte), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi Bölüm Staj Komisyonuna staja başlama tarihinden 30 gün önce teslim edilir. Teslim edilen belgeler Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşe ile birlikte imzalanır.

10. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formu (1 nüshası), Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi öğrenciye teslim edilir.

11. Staj Komisyonu tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları (ekleri ile birlikte) ve Staj Komisyon Tespit Listesi öğrencilerin staja başlama tarihinden en az 10 iş günü öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmelidir. (Bu süreye riayet edilmeyen formlar SGK tarafından kesilen ağır para cezaları nedeniyle işleme alınmayacaktır.)

12. Staj Komisyonu tarafından staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü yapılmalıdır. (Staj iptali, birden fazla staj yapılacaksa tarihlerinin çakışması vb. nedenlerden dolayı oluşacak hatalardan Staj Komisyonları sorumludur.)

13. Öğrencinin stajı iptal etmek istemesi veya tarihlerini değiştirilmesi durumunda derhal Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile (Bölüm Staj Komisyonu onayını alarak) müracaat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda stajları geçersiz sayılacaktır.

14. Öğrenci Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

15. Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)

16. Staj Komisyonları teslim edilen Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini değerlendirerek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisans Programları Staj Yönergesine uygun olarak gerekli bildirimleri Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosuna yapar.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisans Programları Staj Yönergesi
Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi
Zorunlu Staj Formu
Staj Sicil Formu
Zorunlu Staj Puantaj Cetveli
Staj Defteri
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi

 

Not: Staj Puantaj Cetveli staj yapılan her ay için bir sonraki ayın ilk on günü içinde öğrenci bürosuna ulaştırılmalıdır. (Örneğin 20 Haziran – 15 Ağustos 2012 tarihleri arasında staj yapacak olan öğrencilerimiz; Temmuz ayının ilk on günü içerisinde Haziran ayının puantaj cetvelini; Ağustos ayının ilk on günü içerisinde Temmuz ayının puantaj cetvelini; staj bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde de Ağustos ayının puantaj cetvelini staj yaptığı kuruma onaylatarak öğrenci bürosuna ulaştırmalıdır.)

 

STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 ‘’3308 sayılı Mesleki Eğitim kanununa göre işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin bir kısmının işsizlik fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar’’ yürürlüğe girmiştir. 

 

 Bu kapsamda staj süresinde stajyer öğrencilere ücret ödeyerek işsizlik fonu katkısından faydalanmak isteyen işletmelerin; ekteki tabloyu eksiksiz onaylayarak, puantaj cetveli (onaylı) ve öğrencinin hesabına yatırılan ücretin banka dekontlarıyla birlikte (maaş bordrosu kabul edilmemektedir) staj bitiminden en geç 30 gün içerisinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna ulaştırmaları gerekmektedir.