Error: [$injector:unpr] Unknown provider: format4FilterProvider <- format4Filter http://errors.angularjs.org/1.5.3/$injector/unpr?p0=format4FilterProvider%20%3C-%20format4Filter https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20479:86 getService@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20484:48 getService@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:20632:46 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:35388:27 isStateless@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30133:19 findConstantAndWatchExpressions@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30190:44 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30144:38 forEach@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:16382:24 findConstantAndWatchExpressions@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30143:12 compile@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:30292:36 parse@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31170:36 $parse@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31301:44 $interpolate@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:28019:31 addAttrInterpolateDirective@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25533:39 collectDirectives@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24488:40 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24313:39 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compileNodes@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24329:27 compile@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24216:27 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/app2.min.js:1930:25 processQueue@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 Error: [ng:areq] Argument 'cmp_popupim' is not a function, got undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/ng/areq?p0=cmp_popupim&p1=not%20a%20function%2C%20got%20undefined assertArg@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17905:91 assertArgFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:17915:12 $controller@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:26064:20 setupControllers@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:25199:45 nodeLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24997:48 compositeLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24394:23 publicLinkFn@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:24274:45 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/app2.min.js:1930:45 processQueue@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31818:30 https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:31834:39 $eval@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33086:28 $digest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:32902:36 $apply@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:33194:31 done@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27515:53 completeRequest@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27713:15 requestLoaded@https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:27654:24 undefined https://jeofizikmuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-8dc9cb5f3c1.min.js:29485 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Bölüm

Bölüm Tarihçesi

Türkiye’de jeofizik eğitimi ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet’in ilk yılları ile görünmeye baslar. O zamanki adıyla Istanbul Darülfün’unun 1926-1927 öğretim yılında Fen Şubesi (Fakültesi) içinde bir “Heyet (Astronomi) ve Jeofizik Enstitüsü”nü açılır. İkinci dünya savaşından hemen sonra 1946 da özerkliğine erisen Istanbul Üniversitesinin bütün fakülteleri yeniden yapılanmış bu arada, Fen Fakültesi de, 1948 de yeniden organizasyon çalışmalarına Jeofizik bilim dalını eklemiştir. Fen Fakültesinin varolan enstitüleri arasıda yer alan Jeofizik Enstitüsü, ancak, 1952 yılında açılmıştır. Enstitü’nün ilk Direktörü ise, Ord.Prof.Dr. M. Fouché’dir. 1953 – 1954 arası, Doç. Dr. Ihsan Özdoğan’ın Jeofizik Enstitüsü’ne transfer işlemi tamamlanmıştır. 1954 yılının, Enstitü’nün tarihinde önemli bir yeri vardır: Paris Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Direktörü Prof Dr. J. Coulomb Türkiye’ye gelmeyi kabul etmiştir ve böylece tarihinde ilk defa bir jeofizikçi, Enstitü’nün yönetimini eline almış olacaktır. Jeofizik Enstitüsü’nün ismi, daha sonra, 115 sayılı kanunla Jeofizik Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. İlerleyen yıllarda 1959, 1965, 1968 kürsü öğretim programları günün koşullarına ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak devamlı yenilenmiştir. Kürsünün kuruluş ve gelişme dönemlerinde yabancı uzmanların verdiği ders veya konferanslar Jeofizik öğretimine büyük katkılar sağlamıştır. 1955 yılında Jeofizik Mühendisliği öğretimine dönük çalışmalar ilk başlatılmış ve 1968 yılında Tatbiki Jeofizik Kürsüsü açılmıştır. 1969 yılında Jeofizik Yüksek Mühendisliği diplomasının ihdası sağlanmıştır. Jeofizik Kürsüsü Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 1978 yılında kurulan Yerbilimleri Fakültesine dahil olmuş ve bu fakültede Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra, 1982 yılında YÖK yasasıyla Mühendislik Fakültesi Kimya ve Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile kurulmuş ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü de Mühendislik Fakültesine içinde yer almıştır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Mezunlarımız jeofizik mühendisliğinin çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Bunlar; Doğal Olayların Araştırılması (Depremsellik ve Deprem riski araştırmaları, Heyelan araştırmaları vb gibi); Doğal Kaynakların Araştırılması (Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, Maden, kömür, tas ocağı rezerv ve kalite araştırmaları, Yeraltı suyu aramaları, Petrol ve dogalgaz aramaları, Jeotermal kaynak aramaları vb.); Çesitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının Zemin Araştırmaları ve kent/bölge planlamalarında Mikrobölgeleme Çalışmaları (Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları, Bina, kooperatif, fabrika, sanayii tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj, nükleer santral ve benzeri mühendislik yapılarının zemin araştırmaları, Yeraltındaki Arkeolojik Zenginliklerimizin Belirlenmesi; Çevre Sorunlarına Yönelik Araştırmalar (Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları, Dogalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması, Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.); Yerküre’mizin ve Uzay’ın Özelliklerinin İncelenmesi (Yerkabuğunun ve Yeriçinin Yapısı, Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri, Atmosfer araştırmaları , Okyanus araştırmaları, Gezegenler arası ortamın incelenmesi, Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar) olmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği mezunları, Özel (jeofizik, jeoloji ve inşaat) Şirketlerde, Belediyelerde ve onlara bağlı kuruluşlarda; ülkemizde araştırma ve üretim yapan bazı yerli ve yabancı maden ve petrol şirketlerinde; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Devlet Su İşleri, Afet İşleri Deprem Araştırma Enstitüsü, Iller Bankası, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışmaktadırlar.

Akademik Olanaklar

Bölümümüzde fakültemizin tüm bölümleri ve fen fakültesinin bazı bölümleri için çift dal, yan dal olanağı mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus programlarından da yararlanabilmektedir. Bölümümüz mezunları hem jeofiziğin çeşitli alanları hem de inşaat, maden, çevre mühendislikleri ve deniz jeolojisi vb. gibi farklı alanlarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzmanlaşabilmektedirler.

Araştırma ve Altyapı Olanakları

Ülkemizin ilk ve en eski Jeofizik Eğitim kurumu olan Bölümümüz, Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 14 Mühendislik bölümünden birini oluşturmaktadır. Bölümümüz Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Akademik ve bilimsel faaliyetler, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği ve Sismoloji Anabilim dallarında yürütülmektedir.

Akademik Kadro Hakkında Bilgi

Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji olmak üzere üç anabilim dalında toplam 11 Profesör, 9 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 jeofizik mühendisi (teknik kadro) ve 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 38 kişi görev yapmaktadır.JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VİZYON

Evrensel değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapan öncü bir Jeofizik Mühendisliği bölümü olmak.

MİSYON

Donanımlı, katılımcı, özgür bir bilimsel ortamda, araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe saygılı, çağdaş, yetkin mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ

• Çağdaş ve Nitelikli Eğitim-Öğretim ve Özgün Araştırmalar
• Atatürk İlke ve Devrimleri
• Ulusal ve Uluslararası İşbirliği
• Bilimsel Yaklaşım
• Bilimsel ve Akademik Özgürlük
• Demokratik ve Katılımcı Yönetim
• Meslek Etiği
• Bilgi ve Çözüm Üreterek Toplumu Aydınlatmak
• Türkçe Eğitim ve Öğretim
• Köklü ve Öncü Bölüm
• Sürdürülebilir Gelişme
• Ekip Çalışması
• Topluma ve Çevreye Sevgi Saygı
• Entelektüel Birikim

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

• Jeofizik eğitim ve öğretiminde ilk ve köklü bir bölüm olmak
• Güçlü ve birikimli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayınların yapılması
• İstanbul Üniversiteli olmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları ve mühendisler yetiştiren bir bölüm olmak
• Geçmişe yönelik literatür zenginliği
• Araştırılan konuların çeşitliliği ve güncelliği

FIRSATLAR

• İ.Ü.Bilimsel araştırma Projeleri biriminin desteği
• Bilimsel, kültürel, tarihsel, teknolojik ve endüstriyel olanakların bulunduğu İstanbul şehrinde olmak
• Jeofiziğin artan öneminin toplum tarafından anlaşılması
• Ders yükünün azlığı nedeniyle araştırmalara daha fazla zaman ayrılabilmesi
• Fakültemiz bünyesinde işbirliği yapabileceğimiz bölümlerin bulunması
• Kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılmış olmasıİ.Ü.C.  Jeofizik Mühendisliği Programının Eğitim Amacı

 • Kendine ait bir jeofizik şirketi kurar ve işletir.
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren özel jeofizik şirketlerinde çalışma kabiliyetine sahiptir.
 • Devlet kurumlarında jeofizik mühendisliği mesleğini icra eder.
 • Yurt içi/yurt dışı üniversite veya araştırma enstitülerinde lisansüstü ve akademik kariyer yapar.
 • Petrol ve enerji sektöründe çalışabilir.
 • Deprem başta olmak üzere doğal afetlerin zararlarının azaltılmasında görev alır.
 • Çevre sorunlarının araştırılmasında görev alır.

İ.Ü.C. Jeofizik Mühendisliği Programı Çıktıları

 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Mühendislik eğitimi almak isteyen üniversite adayları tarafından içeriği en fazla merak edilen mesleklerden biri; ülkemizde ve dünyadaki jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle son dönemde en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden olan Jeofizik Mühendisliği. Peki nedir Jeofizik Mühendisliği? Çalışma alanları nelerdir, kariyer olanakları nelerdir? 

Jeofizik Mühendisliği konusunda merak edilenleri ve Türkiye’nin en büyük Mühendislik Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümümüzden Prof. Dr. Z. Mümtaz Hisarlı anlattı.

- Jeofizik Nedir ?

Jeofizik, fizik özelliklerini (yoğunluk, mıknatıslanabilirlik, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği, hız, di elektrik vb.)  kullanarak yerküreyi, çevresindeki atmosfer ve hidrosfer ile fiziksel etkileşiminde bulunduğu uzayın ve gezegenlerin yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Jeofizik ayrıca, yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapar.

- Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar ?

Jeofizik Mühendisi; petrol, maden ve benzeri doğal kaynaklarını arar, bulur, rezerv özelliklerini saptar, içme ve kullanma amaçlı yer altı ve yer üstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergah seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularında eğitim ve araştırmalar yürütür. 

Jeofizik Mühendisi; fizik ilkelerini kullanarak, elektronik cihaz ve sistemlerle denizden, havadan, karadan ve uydulardan veri toplayarak toplanan verileri matematiksel çözümleme teknikleri kullanarak bilgisayarlar ile değerlendirir. Sonuçta,  yerküre ve çevresinin yapısını ve davranışını belirler.

Kısacası, jeofizik mühendisliği enerjiden afetlere, çevreden yapılara kadar her alanda var olan bir meslektir. 

- Jeofizik Mühendislerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Jeofizik Mühendisleri çok çeşitli çalışma alanlarına sahiptir. Genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Depremin  oluşumu ve doğaya etkilerini araştırır.

 

                   

 

 • Doğal yer altı kaynaklarını son teknolojiler kullanarak arar (Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, Maden, kömür, tas ocağı rezerv ve kalite araştırmaları, Yeraltı suyu aramaları, Petrol ve doğalgaz aramaları, Jeotermal kaynak aramaları vb.)

                 

 • Çeşitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının Zemin Araştırmaları ve kent/bölge planlamalarında Mikrobölgeleme Çalışmalarını yapar (Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları, Bina, kooperatif, fabrika, sanayi tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj vb.)

                 

 • Nükleer santral ve kritik öneme sahip mühendislik yapılarının zemin ve deprem araştırmaları yapar.
 • Arkeolojik kalıntıların ortaya çıkarılmasında yer altı yapısını görüntüler. 
                 
 • Çevre sorunlarına yönelik araştırmalar yapar (Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları, Doğalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması, Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.).
 • Yerküremizin ve yakın çevresindeki gezegenlerin fiziksel ve yer altı yapısını İnceler (Yerkabuğunun ve Yeriçinin Yapısı, Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri, Atmosfer araştırmaları, Okyanus araştırmaları, Gezegenler arası ortamın incelenmesi, Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar)

 

    

 

JEOFİZİK HAYATIN HER ALANINDA VAR OLAN BİR BİLİM

- Gündelik yaşantımızda jeofizik bilimi ile ne kadar yakınız?

Çocukluğumuzdan beri radyo, televizyon ve internet üzerinden bir bölgede oluşan deprem ile ilgili bir bilgi verileceği zaman  Kandilli Rasathanesinden aldığımız bilgilere göre   ... bölgede 5 büyüklüğünde bir deprem olmuştur” şeklinde bir çok haber okumuşuzdur. Deprem oluştuktan sonra bu tür bilgiler rasathanelerde çalışan jeofizik mühendisleri tarafından ileri teknolojiler kullanılarak verilmektedir.

Yunanistan ile   kıta sahanlığı ile ilgili  bir problem yaşansa MTA Sismik 1 Hora gemisi Ege Denizi’nde çalışmalar yapar ve medyada onun haberleri yapılırdı. MTA Sismik 1 gemisi bir jeofizik araştırmalar gemisidir. Petrol ve yaraltının yapısını araştırır. Burada jeofizik mühendisleri çalışır.

Son günlerde Doğu Akdenizde Türkiye Petrolleri’ne ait Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi Sismik çalışmalar yaparak petrol aramaktadır. Bu nedenle radyo ve televizyonda bununla ilgili haber duyarız. Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi bir Jeofizik araştırma gemisidir. Jeofizik mühendisleri çalışır.

Türkiye’de üretilen ilk yerli sismik  araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisidir. Türkiye’deki tersanelerde üretilmiş ilk jeofizik araştırma gemisidir. Tamamen jeofizik mühendisleri tarafından işletilmektedir. Marmara Denizi ve Karadeniz’de petrol ve Doğal Gaz çalışmaları yapmaktadır. Bu gemi ile ilgili medyada bir çok haber yapılmaktadır.

Mars’ta  oluşan depremleri kaydetmek amacıyla Mars’a gönderilen InSight uzay aracı Mars yüzeyine  sismometre yerleştirmiştir.  Bu projenin amacı Mars yüzeyinde oluşan depremler sürekli kaydederek  gezegenin iç yapısı hakkında bilgi edinilmesidir.   NASA, oluşan depremlerin değerlendirilmesini ETH Zürih Insight başkanlığındaki Marsquake  çalışma grubuna vermiştir. Bu çalışma grubunda bölümümüzden 2005 yılında mezun Dr. Savaş Ceylan da yer almaktadır. Savaş  Ceylan  Missouri Üniversitesi Jeofizik Bölümünden 2013 Doktora unvanı almış ve 2015 yılında doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere İnsight Marsquake çalışma grubuna dahil olmuştur.  

-Bölümünüzün tarihi hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de jeofizik eğitimi ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet’in ilk yılları ile görünmeye başlar. O zamanki adıyla İstanbul Darülfün’unun 1926-1927 öğretim yılında Fen Şubesi (Fakültesi) içinde bir “Heyet (Astronomi) ve Jeofizik Enstitüsü” açılır. İkinci dünya savaşından hemen sonra 1946 da özerkliğine erisen İstanbul Üniversitesi’nin bütün fakülteleri yeniden yapılanmıştır. Bu arada, Fen Fakültesi de, 1948 de yeniden organizasyon çalışmalarına Jeofizik bilim dalını eklemiştir. Fen Fakültesinin var olan enstitüleri arasında yer alan Jeofizik Enstitüsü, ancak, 1952 yılında açılmıştır. Enstitü’nün ilk Direktörü ise, Ord.Prof.Dr. M. Fouché’dir. 1953 – 1954 arası, Doç. Dr. Ihsan Özdoğan’ın Jeofizik Enstitüsü’ne transfer işlemi tamamlanmıştır. 1954 yılının, Enstitü’nün tarihinde önemli bir yeri vardır: Paris Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Direktörü Prof Dr. J. Coulomb Türkiye’ye gelmeyi kabul etmiştir ve böylece tarihinde ilk defa bir jeofizikçi, Enstitü’nün yönetimini eline almış olacaktır. Jeofizik Enstitüsü’nün ismi, daha sonra, 115 sayılı kanunla Jeofizik Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. İlerleyen yıllarda 1959, 1965, 1968 kürsü öğretim programları günün koşullarına ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak devamlı yenilenmiştir. Kürsünün kuruluş ve gelişme dönemlerinde yabancı uzmanların verdiği ders veya konferanslar Jeofizik öğretimine büyük katkılar sağlamıştır. 1955 yılında Jeofizik Mühendisliği öğretimine dönük çalışmalar ilk başlatılmış ve 1968 yılında Tatbiki Jeofizik Kürsüsü açılmıştır. 1969 yılında Jeofizik Yüksek Mühendisliği diplomasının ihdası sağlanmıştır. Jeofizik Kürsüsü Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 1978 yılında kurulan Yerbilimleri Fakültesine dahil olmuş ve bu fakültede Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra, 1982 yılında YÖK yasasıyla Mühendislik Fakültesi Kimya ve Yer Bilimleri Fakültesi’nin birleştirilmesi ile kurulmuş ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü de Mühendislik Fakültesine içinde yer almıştır.2018 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü İstanbul Üniversitesinden ayrılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi bünyesinde akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

 

 

GÜÇLÜ AKADEMİK KADROMUZLA HER YIL SİSMİK AKADEMİ KURSU DÜZENLİYORUZ

- Bölümünüzde akademik kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?

Bölümümüzde; Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji olmak üzere üç ana bilim dalımız bulunmaktadır. Üç ana bilim dalımızda  12 profesör, 5 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi ve 7 Araş. Görevlisi, 1 teknik Kadro olmak üzere toplam 32 kişilik bir akademik kadro bulunmaktadır.

2016 yılında ilki gerçekleştirilen ve her yıl düzenli olarak yapılan  Türkiyede’ki tüm öğrenci  ve mezunlarımıza yönelik  petrol sektöründeki son teknolojilerin anlatıldığı Sismik Akademi Kursu düzenlenmektedir.

BÖLÜMÜMÜZ TÜRKİYE’NİN EN İYİ LABORATUVAR OLANAKLARINA SAHİP JEOFİZİK BÖLÜMÜ

- Laboratuvar imkanlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Jeofizik mühendisliği bölümümüzde Paleomanyetizma, Sismoloji, Sismik Veri İşlem ve Jeofizik Ölçmeler araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Paleomanyetizma laboratuvarı; Türkiye’de en iyi donamına sahip laboratuvardır. Bu laboratuvarda kayaçların içindeki manyetik alan ölçülür. Böylece kayacın ilk oluştuğu anda dünya üzerindeki konumu tespit edilmektedir. Bu konuda ulusal ve uluslararası bir çok proje gerçekleştirilmiş ve uluslararası seçkin dergilerde yayınlar yapılmıştır. 

     

Sismoloji Laboratuvarı: Uluslararası Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulmuştur. Kuzey-Batı Türkiye’de kuyu içi ve yeryüzüne kurulan istasyonlarla deprem aktivitesi online olarak izlenmektedir. Bu laboratuvar verileri kullanılarak seçkin dergilerde yayınlar yapılmıştır.

 

 

         

 

       

 

Sismik Veri İşlem Laboratuvarı: Türkiye Petrollerinin   ve  uluslararası Western GeoCO şirketi tarafından bölümümüze hibe edilen sunucu ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Ayrıca 14 kullanıcılık bilgisayar donanımlı bir öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimize son teknoloji sismik veri işlem teknikleri bu laboratuvarda anlatılmaktadır. Temmuz 2019 tarihinde tüm sistemimize ek olarak, Schlumberger-WesternGeco firması tarafından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliğine Dell Precision T7600 SuperComputer ve Schlumberger şirketine ait olan Omega SPS Veri işlem programı bölümümüze hediye edilmiştir.

Jeofizik Ölçmeler Laboratuvarı: Bölümümüzde yapılan bilimsel proje ve eğitim-öğretim çalışmalarında kullanılmak üzere son teknolojik jeofizik ekipmanlarından oluşmaktadır.

 

- Bölümünüzün diğer kurumlarla yaptığı işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Bölümümüz Maden Tetkik Arama  Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri ile ikili işbirliği protokolleri bulunmaktadır her konuda bilgi alışverişi yapılmaktadır. Böylece Sanayi-Üniversite işbirliği sağlanarak  kurumların öğrencilerimizi tanıma şansı sağlanmıştır. Ayrıca Western GeoCO, Schlumberger, Paradigm gibi uluslararası şirketlerle sürekli iletişim halinde olup onlarla ortak çalışma imkanları araştırılmaktadır. Ayrıca, Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz Kandilli Rasathanesi, Türkiye Petrolleri, MTA, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ vb kurumlarda kolaylıkla staj yapma olanağı bulmaktadır.

MEZUNLARIMIZ YURTDIŞI VE YURTİÇİNDE KARİYER OLANAKLARINA SAHİP

-Bölümünüz mezunları ne gibi kariyer imkanlarına sahip oluyorlar?

Mezunlarımızın bir çoğu Türkiye’deki Petrol ve Maden sektörünün gelişimine öncülük etmiş jeofiziği bugünkü konumuna getirmiştir. Son 5 yılda Türkiye Petrolleri ve Maden Teknik Tektik Arama Genel Müdürlüğü’nce 50’den fazla öğrencimiz yurt dışına (ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya vb) Yüksek lisans yapmak üzere gönderilmiştir. Bunun dışında bir çok mezunumuz AFAD, DSİ, Belediyeler vb kamu kurumlarında mühendis olarak çalışmaktadır. Ayrıca, özel sektörde de birçok jeofizik firmaları ve bu firmalarda çalışan jeofizik mühendisi bulunmaktadır.  Mezunlarımızın önemli bir kısmı uluslararası petrol ve maden şirketlerinde çalışmaktadır.